De cursus Junior engineer sprinklertechniek is een essentiele opleiding voor mensen in de installatiebranche, omdat het een grondig begrip geeft van de basisprincipes van het ontwerpen van de sprinklertechniek. De cursus verkent de technische principes die worden beschreven in de Europese normen – NEN-EN 12845 en de nederlandse NEN 1073 – die betrekking hebben op aspecten zoals ontwerp, installatie en onderhoudsprocessen.

Deze cursus is vooral bedoeld voor medewerkers van een installatiebedrijf met een van de volgende taken:

 • Calculatie;
 • Ontwerpen;
 • In bedrijf stellen;
 • Certificeren.

Daarnaast is deze cursus ook heel nuttig voor mensen in adviserende functies.

VARIANTEN

De opleiding en het examen bestaat in basis uit twee varianten. De variant Junior Engineer Sprinklertechniek en de variant Engineer Sprinklertechniek. 

INHOUD VAN DE OPLEIDING

Hieronder gaan we in op alle onderdelen die in deze opleidingen aan bod komen. 

WERKING

Een sprinklerinstallatie bestaat uit sprinklers die zijn aangebracht op specifieke plaatsen, zoals onder het dak of tegen het plafond en zo nodig in stellingen en onder obstructies. Deze sprinklers zijn gekoppeld aan een leidingwerk dat onder druk staat.

Zodra het gevoelige element van de sprinklers voldoende lang worden blootgesteld aan de aanspreektemperatuur, treden de sprinklers in werking en sproeien ze water op de onderliggende brandhaard. Dit gebeurt dan in de nabijheid van de brand. Door het  openen van een sprinkler valt de druk in het leidingwerk weg en wordt de watertoevoer automatisch geactiveerd. Bij een kleine brand zal slechts één sprinkler openen. Als deze ene sprinkler de brand niet direct onder controle krijgt, openen er meer sprinklers. Afhankelijk van de branduitbreiding openen zich meer sprinklers, totdat er dusdanig veel water op de brandhaard wordt gebracht dat de brand niet verder kan groeien. De brand is dan onder controle gebracht.

ONDERDELEN

SPRINKLERS

De sprinklerkop reageert op de sterke stijging van temperatuur bij een brand. Hierdoor zet de vloeistof in de ampul uit of smelt de soldeerverbinding. Bij overschrijding van een bepaalde temperatuur breekt het glas. Hierdoor valt het afdichtplaatje weg en de sprinkler gaat sproeien.

De sprinklers zijn te onderscheiden op de volgende karakteristieken:

 • K-factor;
 • Oriëntatie;
 • Coverage area;
 • Type spreidplaat;
 • Wijze van activering;
 • Temperatuur;

LEIDINGEN

In het verleden werden vooral metalen leidingen gebruikt, vaak van gietijzer, koper of staal. Tegenwoordig is er een veel bredere keuze in materialen. Er worden tegenwoordig bijvoorbeeld kunststoffen gebruikt voor de lagere gevarenklassen.

Bovengronds en ondergronds worden verschillende materialen gebruikt voor leidingen.

ALARMKLEPPEN

Een alarmklep is een klep die automatisch opent na drukverlies in het leidingnet boven de alarmklep. Bij het openen wordt een elektrisch alarmsignaal gegeven naar de sprinklermeldcentrale. De diameter van de klep aan de onderzijde is kleiner dan aan de bovenzijde. Hierdoor verklein je de kans op het onnodig ‘doorslaan’ van de klep bij het testen van de sprinklerinstallatie.

Het type alarmklep dat je gebruikt, is afhankelijk van het type sprinklerinstallatie:

 • Natte alarmklep;
 • Droge alarmklep;
 • Delugeklep

Met alarmkleppen wordt het sprinklersysteem in verschillende secties ingedeeld. Hoeveel sprinklers je op een alarmklep mag aansluiten of hoe groot het bewaakte oppervlak van de alarmklep mag zijn, is opgenomen in de diverse voorschriften.

Onderverdeling is secties is ook mogelijk door middel van stromingsschakelaars (flow switches).

WATERVOORZIENING

Een sprinklerinstallatie heeft bluswater nodig, dus is er een watervoorziening nodig. Dit moet voldoende water zijn om de vereiste volumestroom lang genoeg te kunnen leveren, afhankelijk van het type sprinklerinstallatie. Daarnaast moet het water zuiver genoeg zijn om de sprinklerinstallatie niet in gevaar te brengen. Het water moet automatisch aangevoerd worden bij inwerkingtreding van de installatie.

Watervoorraad

Als watervoorziening kan gebruik gemaakt worden van verschillende bronnen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in:

 • Onbeperkte watervoorraden;
 • Beperkte watervoorraden;
 • Openbaar waterleidingnet;
 • Druktank

SPRINKLERPOMPEN

Om de vereiste werkdruk op de sprinklers te kunnen leveren, is het vaak noodzakelijk om gebruik te maken van sprinklerpompen. Sprinklerpompen worden automatisch gestart als gevolg van drukval in de hoofdleiding van de sprinklerinstallatie. De druk in de hoofdleiding van de sprinklerinstallatie wordt in rustsituatie namelijk altijd op een bepaald niveau gehouden door middel van een zogenaamde jockeypomp, ook wel drukhandhavingspomp of hulppomp genoemd. Deze jockeypomp treedt in werking als gevolg van kleine lek- of testverliezen.

Als gevolg van het activeren (openen) van sprinklers, zal de druk in de hoofdleiding zodanig dalen dat de jockeypomp deze niet meer op het niveau van de rustsituatie kan houden. In dat geval zal de pressostaat (drukschakelaar) van de sprinklerpomp active-ren, waarna de sprinklerpomp automatisch zal gaan starten. Deze blijft vervolgens draaien totdat deze handmatig wordt uitgezet (wanneer de brand door de brandweer geblust is).

POMPEN

Sprinklerinstallaties maken gebruik van zogenaamde centrifugaalpompen. Bij dit pompprincipe wordt water aangevoerd via de zuigzijde en middels een ronddraaiend schoepenwiel op basis van centrifugaal kracht naar de buitenzijde “geslingerd” en via de perszijde afgevoerd.

Er bestaan verschillende soorten pompen, maar bij sprinklerinstallatie komen hoofd-zakelijk de volgende soorten voor:

 • End suctionpomp;
 • Split casepomp;
 • Bronpomp;
 • Vertical shaft pomp.

OPSTELLINGSRUIMTE

De watervoorzieningen, afsluiters en alarmklepopstellingen moeten worden opgesteld op een, zelfs in geval van brand, veilig bereikbare plaats. Alle onderdelen van de watervoorzieningen en alarmklepopstellingen moeten zo worden opgesteld dat deze worden beveiligd tegen bediening door onbevoegden en afdoende beveiligd zijn tegen bevriezing.

Aan de opstellingsruimte worden de volgende voorwaarden gesteld:

 • De opstellingsruimte moet zodanig zijn gesitueerd dat deze van buitenaf bereik-baar is;
 • De opstellingsruimte moet van een onbrandbare constructie zijn (conform NEN 6064);
 • De opstellingsruimte moet met een WBDBO van 60 minuten zijn afgescheiden en moet zijn voorzien van sprinklerbeveiliging;
 • De opstellingsruimte moet uitsluitend voor de sprinklerwatervoorziening bestemd zijn;
 • De minimale temperatuur in de opstellingsruimte moet te allen tijde boven 4°C worden, behalve bij dieselmotor aangedreven sprinklerpompen. Indat geval mag de temperatuur nooit onder de 10°C komen.

Indien er een dieselmotor aangedreven pompset is toegepast, moet de aan- en afvoer van schone verbrandingslucht (lees: buitenlucht) van de dieselmotor zijn gegarandeerd.

Werken binnen Sprinklertechniek: Belangrijke Functies en Werkzaamheden

Werken binnen sprinklertechniek biedt boeiende carrièremogelijkheden voor professionals die een passie hebben voor brandveiligheid en techniek. Sprinklersystemen spelen een cruciale rol bij het bestrijden van brand en het beschermen van mensen en eigendommen. In dit artikel zullen we vijf belangrijke functies in de sprinklertechniek bespreken, samen met de benodigde opleiding en het bijbehorende salaris.

1. Calculator Sprinklerinstallaties:

Een calculator sprinklerinstallaties is verantwoordelijk voor het opstellen van nauwkeurige kostenramingen en offertes voor sprinklerinstallatieprojecten. Ze analyseren de projectvereisten en specificaties, en berekenen de benodigde materialen en arbeidskosten.

Werkzaamheden:

 • Analyseren van projectvereisten en bestuderen van bouwtekeningen.
 • Berekenen van de benodigde materialen, arbeidsuren en kosten voor de sprinklerinstallatie.
 • Opstellen van gedetailleerde offertes en presentatie aan klanten.

Opleiding: Om aan de slag te gaan als calculator sprinklerinstallaties is het raadzaam om de opleiding “Junior Engineer Sprinklertechniek” te volgen. Hierin leer je de basisprincipes van sprinklertechniek en de benodigde calculatiemethoden.

Salaris: Het salaris van een calculator sprinklerinstallaties kan variëren, afhankelijk van ervaring en werkgever, maar ligt gemiddeld tussen de € 2.500 en € 3.500 bruto per maand.

2. Ontwerper Sprinklerinstallaties:

Een ontwerper sprinklerinstallaties is verantwoordelijk voor het technisch ontwerpen van sprinklersystemen die voldoen aan de geldende normen en voorschriften. Ze vertalen de projectvereisten naar gedetailleerde ontwerptekeningen.

Werkzaamheden:

 • Opstellen van technische ontwerpen en gedetailleerde tekeningen voor sprinklersystemen.
 • Zorgen dat het ontwerp voldoet aan de wettelijke eisen en veiligheidsnormen.
 • Samenwerken met andere disciplines, zoals architecten en ingenieurs, om tot een geïntegreerd ontwerp te komen.

Opleiding: Een opleiding als “Junior Engineer Sprinklertechniek” is van belang voor een carrière als ontwerper sprinklerinstallaties. Deze opleiding voorziet je van de noodzakelijke kennis en vaardigheden op het gebied van ontwerpen en installeren van sprinklersystemen.

Salaris: Het salaris van een ontwerper sprinklerinstallaties varieert doorgaans tussen de € 2.800 en € 4.000 bruto per maand.

3. Inbedrijfsteller Sprinklerinstallaties:

Een inbedrijfsteller sprinklerinstallaties is verantwoordelijk voor het testen en in bedrijf stellen van de sprinklersystemen na de installatie. Ze zorgen ervoor dat het systeem correct werkt en aan alle veiligheidseisen voldoet.

Werkzaamheden:

 • Uitvoeren van functionele tests van het sprinklersysteem.
 • Controleren en afstellen van sprinklerkoppen en andere componenten.
 • Verhelpen van technische problemen en het oplossen van storingen.

Opleiding: De opleiding “Junior Engineer Sprinklertechniek” biedt ook de benodigde kennis voor de functie van inbedrijfsteller sprinklerinstallaties. Daarnaast zijn aanvullende fabrikantencursussen mogelijk vereist.

Salaris: Het salaris van een inbedrijfsteller sprinklerinstallaties ligt gemiddeld tussen de € 2.800 en € 3.800 bruto per maand.

4. Accountmanager Sprinklerinstallaties:

Een accountmanager sprinklerinstallaties is verantwoordelijk voor het onderhouden van klantrelaties en het adviseren van klanten over sprinklersystemen en brandveiligheidsoplossingen.

Werkzaamheden:

 • Beheren van bestaande klantrelaties en het genereren van nieuwe leads.
 • Adviseren van klanten over geschikte brandveiligheidsoplossingen.
 • Opstellen van offertes en het onderhandelen over contracten.

Opleiding: Voor deze functie is vaak een commerciële opleiding of achtergrond gewenst, aangevuld met kennis van sprinklertechniek en brandveiligheid.

Salaris: Het salaris van een accountmanager sprinklerinstallaties varieert, afhankelijk van ervaring en het behalen van verkoopdoelstellingen, maar ligt gemiddeld tussen de € 3.000 en € 5.000 bruto per maand.

5. Inspecteur Sprinklerinstallaties:

Inspecteurs sprinklerinstallaties zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van controles en inspecties van bestaande sprinklersystemen om te controleren of ze goed functioneren en voldoen aan de normen.

Werkzaamheden:

 • Uitvoeren van periodieke inspecties van sprinklersystemen in gebouwen.
 • Controleren of de installaties aan de voorgeschreven technische specificaties voldoen.
 • Rapporteren van bevindingen en eventuele tekortkomingen.

Opleiding: Een opleiding als “Junior Engineer Sprinklertechniek” voorziet in de nodige basiskennis, echter moet daarna nog flink wat door gestudeerd worden.

Salaris: Het salaris van een inspecteur sprinklerinstallaties kan variëren tussen de € 2.500 en € 3.500 bruto per maand, afhankelijk van ervaring en werkgever.

Conclusie:

Werken binnen sprinklertechniek biedt diverse en boeiende carrièremogelijkheden. De functies van calculator, ontwerper, inbedrijfsteller, accountmanager en inspecteur sprinklerinstallaties vormen gezamenlijk een essentieel team om de veiligheid van mensen en eigendommen te waarborgen. Een opleiding als “Junior Engineer Sprinklertechniek” is een uitstekende start om kennis en vaardigheden op te doen in dit vakgebied. De salarissen variëren per functie, ervaring en werkgever, maar bieden een aantrekkelijk perspectief voor professionals die zich willen specialiseren in dit belangrijke aspect van brandveiligheid.